štvrtok 29. augusta 2019

História písaná utrpením | Dcery čarodějného vrchu

Autor: Mary Sharratt
Názov: Dcery Čarodějného vrchu (angl. Daughters of the Witching Hill)
Špecifikácia: príbeh obyčajných žien obdarených mágiou, odohrávajúci sa na pozadí skutočných historických udalostí
Slovenské alebo české vydanie: Jota, 2019 (ČR)
Hodnotenie na GR: 3.72

Upaľovanie čarodejníc je jedna z mnohých temných stránok našej histórie, pričom občas sa zabúda na to, že netrpeli len obyvatelia Ameriky, ale aj iných kútov sveta. Aj Anglicko má svoje súdne procesy s údajnými bosorkami a práve v knihe Dcery čarodějného vrchu autorka Mary Sharratt mapuje časový úsek niekoľkých rokov, ktorý nakoniec, začiatkom 17. storočia v grófstve Lancashire, vyvrcholil deviatimi popravami.
Príbeh zo začiatku rozpráva stará Bess, známejšia ako matka Demdike. A keď hovorím rozpráva, tak mám na mysli doslovné rozprávanie. Od začiatku som mala pocit, akoby som sedela niekde pri ohni a počúvala rozprávanie starej mamy o tom, aký viedla život. Tým pádom sa dejová línia neodvíja lineárne, ale prepláva z jedného miesta na druhý, mnohokrát cez rôzne udalosti, stretnutia s iným ľuďmi, neraz skončí aj v dávnej minulosti.
Napriek tomu som nikdy nemala pocit, že by som sa v rozprávaní strácala a ak niečo, tak to na mňa len o to viac zapôsobilo. Pretože takto som spoznala nielen matku Demdike, ale aj jej dcéru a nakoniec aj vnuka a vnučky, avšak okrem toho aj jej priateľov, známych a najbližších, dokonca aj jej čarodejného pomocníka Tibba.
Vďaka tomu všetkému som sledovala vlastne mozaiku každodenného života biednych ľudí. Ako sa snažili z ničoho stvoriť niečo, ako sa snažili prežiť, robili rôzne druhy prác za naozaj mizernú odmenu, dúfajúc, že tak uživia nielen seba, ale aj svoje rodiny. Vďaka tomu bol tento príbeh nielen smutný, ale niekedy ma z neho až mrazilo, keď som si uvedomila, že ľudia prakticky otročili celý deň niekde na poli alebo pomáhali pri strihaní oviec a často za to nechceli nič viac, len tanier teplej polievky.
Bol to teda tvrdý a náročný život a ľudia sa skrátka nedožívali vysokého veku. Pričom do životov im zasahovala aj mágia. Matka Demdike, rovnako ako napríklad aj jej vnučka alebo dávna priateľka z detstva Anne, boli obdarované mágiou, záhadným darom, ktorý im občas umožňoval zazrieť záblesk budúcnosti, ale väčšinou vďaka nemu len liečili.
Práve táto mágia mala vlastne v texte najväčšie slovo. Našlo len o to, že by si autorka povedala, dobre, tieto ženy nakoniec popravili za bosoráctvo, tak možno mali nejaké schopnosti aj v skutočnosti. Namiesto toho som dostala naozaj hlboký psychologický rozbor. Hlavne toho, akým spôsobom jednotlivé ženy svoje nadania vnímali.
Pretože na jednej strane mali ťažké životy, snažili sa prežiť, ale na tej druhej ich kroky často ovládal strach z neustále sa meniacich cirkevných nariadení, z útlaku panstva, ale hlavne aj z vlastných nadaní.
Autorke sa podarilo preniknúť do úplne každej myšlienky každej postavy, doslova rozpitvala ich správanie, ich motiváciu a životy, aby som ich mohla lepšie pochopiť. Pričom neboli dôležité len okolnosti rodín, chudoba, ale napríklad aj výchova a pôvod, dokonca akési predurčenie. Čo som mala možnosť sledovať v neskorších častiach príbehu, ktoré mi už nerozprávala matka Demdike, ale jej vnučka Alizon.
Vďaka tomuto všetkého je kniha Dcery čarodějného vrchu skutočne brilantne napísaným príbehom. Autorka sa snažila vykresliť všetky postavy také, aké boli, pričom nezabúdala na ich rôznorodosť, takže nepísala len o chudobných, ale aj bohatých, o bezbranných, ale aj mocných, no predovšetkým o bežných ľuďoch, ktorí sa veľmi museli snažiť, aby prežili.
Každá udalosť bola pevne ukotvená v histórii, či už hovorím o spôsobe reči jednotlivých postáv, alebo o ich živote a o priebehu samotného procesu. K tomu dochádza až v samotnom závere, ale dovtedy som mala možnosť preskúmať motiváciu každej obvinenej „bosorky“, videla som ich životy a rozhodnutia, ktorým museli čeliť, aby som sa mohla sama rozhodnúť, či si odsúdenie zaslúžili alebo nie. Pričom na pozadí týchto temných procesov a následných odsúdení, ktoré boli postavené prevažne na výpovedi deväťročného dievčaťa, sa črtala otázka, kam až sú ľudia schopní zájsť v boji o moc.
Skutočne výborné a dychberúce čítanie.


Za poskytnutie knihy na recenziu
veľmi pekne ďakujem online kníhkupectvu KNIHCENTRUM.SK.
Knihu si môžete kúpiť TU.oficiálna anotácia:
Bess Southerns, přezdívaná také matka Demdike, to odjakživa uměla se zvířaty, dovedla je slovem snadno uklidnit a také dobře znala sílu léčivých bylin. Patří zkrátka mezi obdařené. Uživit sebe a dceru se třemi dětmi není lehké, nouze klepe na dveře co chvíli, a za pomoc druhým, za uzdravení nemocného člověka či zchromlé kravky člověk vždycky kus chleba domů přinese. A obdařenost se dědí, koluje potomstvu v krvi, a je na každém z nich, k jakým úmyslům chtějí své schopnosti užívat, zda k dobrodiní či odplatě, a zda je vůbec užívat chtějí.
Román spisovatelky Mary Sharrattové je inspirován čarodějnickými procesy v anglickém Lancashire v roce 1612, které vyvrcholily devíti popravami. Celým příběhem se nese otázka, zda některá obvinění z čarodějnictví mohla být oprávněná. Sharrattová v příběhu dovedně snoubí historická fakta s moderní psychologií a barvitým líčením běžného života chudých lidí, jejichž jediná naděje na lepší budoucnost spočívá v jejich „obdařenosti“, tedy ve schopnostech, jež jedni považují za svaté a druzí za nečisté. Děj se postupně přesouvá z přírody, statků a vesnic do sídel vrchnosti, do žaláře i na popraviště, spěje k nevyhnutelnému závěru, ale přesto dál vyjadřuje naději v podobě nezdolných ženských charakterů, v podobě matek a dcer, jež dokážou milovat, soucítit i odpouštět.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára