štvrtok 8. augusta 2019

InDaBoR #3: Medzinárodný deň pôvodného obyvateľstva sveta


Medzinárodný deň pôvodného obyvateľstva sveta bol vyhlásený v roku 1994 vďaka Organizácii spojených národov a pravidelne si ho pripomíname od roku 1995. Pritom „pôvodné obyvateľstvo“ predstavuje skupinu asi 370 miliónov ľudí, čo tvorí v prepočte necelých 5 percent celkovej populácie sveta, a dorozumievajú sa zhruba 7000 jazykmi (pričom sa odhaduje, že na celom svete sa používa približne 7111 jazykov) a predstavujú 5000 samostatných kultúr. Práve z dôvodu zachovania tejto rôznorodosti bol vyhlásený tento pamätný deň, ktorého cieľom je nielen podpora a ochrana pôvodných obyvateľov na celom svete, ale aj posilnenie medzinárodnej spolupráce, ale hlavne riešenie problémov, ktorým musí pôvodné obyvateľstvo čeliť (spojené napríklad s dodržiavaním ľudských práv, so životným prostredím, so vzdelávaním alebo zdravotnou starostlivosťou).
Preto je najvhodnejšie pripomenúť si tento deň knihami, v ktorých pôvodné obyvateľstvo bojuje o zachovanie svojej kultúry (pričom nie vždy vyhráva).

Libbie Hawker – Tidewater
Najklasickejší príbeh o tom, ako sa dve rozdielne kultúry stretli a nedopadlo to úplne dobre, je historická udalosť vzniku prvej britskej kolónie v Amerike. Jamestown a jeho história bola spracovaná rôznymi spôsobmi a sám príbeh sa veľmi často líši. Jeho podstata však ostáva rovnaká – dve odlišné kultúry, pričom nie je jasné, či dokážu obe obstáť. O tejto tematike sa dá nájsť veľmi veľa kníh alebo dokumentárnych filmov a stačí si len vybrať. Tidewater som sa tu rozhodla spomenúť preto, lebo autorka má veľa skúseností s písaním príbehov o silných ženách našej minulosti. Hoci jej prístup je viac beletristický, opiera sa o skutočné udalosti a hlavne historicky presné fakty, takže vo výsledku ponúka vcelku akurátny obraz o tom, ako to mohlo vyzerať, keď sa Angličania prvýkrát stretli s Indiánmi. A hlavne o tom, či dokážu staré zvyky obstáť v boji proti tým novým.

Petra Stehlíková – Naslouchač (Naslouchač #1)
Séria Naslouchač sa aj vďaka minuloročnému Humbooku stala hitom, no možno sa niektorí pýtate, čo robí práve v tomto zozname. Vo svojej podstate však hovoríme o pôvodných obyvateľoch, ktorí sa ocitli pod nadvládou iného národa, ktorý vedome potláča nielen ich kultúru a zvyky, ale aj ich osobnosti. Sklenaři žijú v podstate ako otroci a občas to vyzerá, že tak žijú dobrovoľne, pričom ľuďom z nížin to vyhovuje, pretože sa silne magicky obdarovaných obávajú. A hlavne sa boja toho, že si uvedomia, ako veľmi navrch oproti nim majú. Táto kniha, vlastne celá séria, je tak klasickým príkladom toho, keď je jedna kultúra ničená len kvôli niekoho strachu a nepochopeniu. Je jednoduchšie niečo zničiť, nútiť ostatných, aby na to zabudli, než uznať, že ide o niečo jedinečné, čo by sa malo zachovať. Toto posolstvo je vo svojej podstate až mrazivé a pripomína nám, prečo je dôležité chrániť kultúru pôvodných obyvateľov.

Hanya Yanagihara – Lesní ľudia
Túto knihu nie je jednoduché niekomu odporúčať, nakoľko nejde o jednoduché čítanie. Na tejto knihe nie je nič oddychové a pri čítaní niektorých častí je potrebné mať poriadne otvorenú myseľ. Možno aj vďaka tomu, že sa autorka nevyhýbala niektorým nie až takým pekným a príjemným záležitostiam, je posolstvo príbehu o to údernejšie. Je to vlastne predobraz toho, čo vidíme každodenne a sme z toho už unavení – niekto objaví novú kultúru, kmeň ukrytý pred civilizáciou, ktorý prežíva skromne, bez modernej techniky alebo poriadneho oblečenia, ale ľudia sú tu zdraví a šťastní, pretože majú presne to, čo potrebujú. Lenže moderný človek si to nemyslí, donesie sem svoj odpad, svoju modernú dobu a svoje náboženstvo, pretože tento novoobjavený národ považuje za divochov. Pritom svojim správaním dosť úspešne naruší fungujúci spôsob života a z ľudí, ktorí boli dovtedy schopní dokonale sa o seba postarať, sa zrazu stanú choré a umierajúce trosky žobrajúce na uliciach o jediný hlt vody. Autorka predovšetkým píše o viere niektorých ľudí vo vlastnú nadradenosť, ktorá však väčšinou je práve tým spúšťačom schopným pochovať mnohé kultúry a premeniť ich na spomienky.Tomi Adeyemi – Children of Blood and Bone (Legacy of Orïsha #1)
Táto kniha je známa a oslavovaná, hoci niekedy z iných dôvodov, než by mohla. Autorka sa v nej rozhodla rozpovedať takmer až klasický príbeh utláčaného národa, ktorý sa nakoniec rozhodne tyranii vzoprieť. Pritom utláčaný národ vlastne predstavuje skupinku kultúrne silných ľudí, ktorí však majú nadania, ktorými ich utláčatelia pohŕdajú. Takže sa rozhodli týchto ľudí trestať pre to, kým sú. Táto kniha je teda dôkazom toho, pred čím často zatvárame oči – že akýkoľvek národ, bez ohľadu na to, ako vyzerá, ako žije, či ako harmonicky spolunažíva s ostatnými, môže čeliť silnej nenávisti, ktorá je motivovaná strachom. Podobne ako v sérii Naslochač, aj v tejto tak máme možnosť sledovať progresívne ničenie jednej kultúry. Len s tým rozdielom, že v tejto máme možnosť sledovať aj povstanie zamerané na zachovanie tejto kultúry.

Marie Rutkoski – Kletba vítězů (Kletba vítězů #1)
Táto kniha inšpirovaná Rímskym impériom ponúka zase iný obraz toho, akým spôsobom bola ničená kultúra pôvodných obyvateľov. Výbojný národ zvaný Valeriáni žijú len pre vojnu a dobývanie nových území. Robia to pre radosť a hlavne preto, že skrátka môžu. Takže sa stalo, že niektorého svojho suseda aj dobyli. Pôvodné obyvateľstvo však neskončilo dobre – tí, ktorí sa im postavili na odpor, zomreli a tí, čo sa vzdali, boli zotročení a ich kultúra sa premenila na niečo nežiaduce a nepotrebné. Museli sa prispôsobiť životu tých, ktorými slúžili, učiť sa ich jazyk a ich zvyky prebrať ako svojej vlastné. Pričom Valeriáni toto všetko urobili skrátka len preto, že mohli, čo je svojim spôsobom ešte horšie, než keby to robili pre vidinu zisku. Táto kniha je teda pripomienkou toho, koľko kultúr a národov bolo zabudnutých a dnes sa o nich dozvedáme len vďaka dejepisu. Tiež však upozorňuje na to, že niečo podobné sa deje aj dnes a ak si nedáme pozor, svet zničí ďalšie úchvatné kultúry. A že sa o to veľmi úspešne pokúša vlastne každý deň.


Poznáte iné knihy o kultúrach pôvodných obyvateľov bojujúcich o prežitie, ktoré by ste mi chceli odporučiť?


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára